Czym się różni psycholog od psychiatry?

W życiu zawodowym i nie tylko spotykam się często z myleniem psychiatry od psychologa. - Niby zajmują się podobnymi zaburzeniami (chorobami), lecz różnice są wyraźne.

Psychiatra jest lekarzem. Skończył studia medyczne, powinien mieć przynajmniej ogóle pojęcie o tzw. "medycynie ogólnej". Może wystawiać recepty i zwolnienia lekarskie. Obowiązuje go Ustawa o zawodzie lekarza, w tym (prawnie usankcjonowana) tajemnica zawodowa. Lekarz musi prowadzić dokumentację każdej wizyty, której nie ma prawa udostępnić nikomu poza sądem prokuraturą, innym lekarzem, oraz osobie leczonej, lub upoważnionej. Pracę lekarza normuje wiele aktów prawnych, może też być kontrolowany przez około dziesięć instytucji.

Psycholog zajmuje się jedynie terapią, ewentualnie opiniowaniem dla potrzeb sądów i prokuratury. W leczeniu nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej, jedynie zwyczajem jest zachowanie tajemnicy. Pomimo długich starań, nie ma jeszcze ustawy o zawodzie psychologa. Psycholog nie ma prawa - de facto - do stawiania rozpoznań. Dlatego, przy wyborze psychologa, trzeba zachować większą ostrożność, zwracać uwagę, czy pracuje zgodnie z etyką, w moralnym sensie tego słowa.

W psychiatrii lekarz i psycholog uzupełniają się. Często najlepsze jest leczenie "skojarzone" - przez psychiatrę i psychologa jednocześnie, lub w krótkim odstępie czasu. I przede wszystkim o tym należy pamiętać.