"Mała" i "duża" psychiatria

Psychiatria to stosunkowo nowa gałąź medycyny, ostatnio bardzo szybko się rozwijająca. Dla uproszczenia wprowadzono pojęcie „małej” i „dużej” psychiatrii.
Ta pierwsza, to wszelkiego rodzaju nerwice, zespoły depresyjno-lękowe, kryzysy psychiczne, bezsenność, uzależnienia itp. Te zaburzenia można, a nawet lepiej jest leczyć w poradni/gabinecie. Pacjent jest świadomy swoich dolegliwości, częściej współpracuje w leczeniu. Tutaj nieodzowna rola w terapii przypada także psychoterapeutom.
Ta druga, „duża psychiatria”, to psychozy, choroby psychiczne, kiedy chory traci poczucie realności i najczęściej nie jest świadomy swoich objawów; dla niego objawy choroby to jego świat. W dużym uproszczeniu, ostry rzut tych przewlekłych chorób leczy się w szpitalu. Czasem potrzebne jest pilnowanie, czy pacjent zażywa leki, w szpitalu leczy się u jednego lekarza, lub przez jeden zespół lekarzy. Po wypisie do domu należy kontynuować leczenie, najlepiej u lekarza prowadzącego w szpitalu. Jeśli to niemożliwe, należy kontynuować terapię u jednego psychiatry w poradni/gabinecie. Takie leczenie często umożliwia leczenie ewentualnego nawrotu choroby bez konieczności powrotu do szpitala.